Condiții de creditare persoane fizice

 

Obiectul

Acordarea creditelor de nevoi personale adresate persoanelor fizice

Valoarea creditului

Minim : 500 Lei

Maxim : limita maximă este stabilită conform categoriilor de produse

Moneda

Leu (RON) sau Euro (EUR)

Dobânda creditului

În conformitate cu politica comercială a OntoPay IFN S.A.

Dobânda penalizatoare

În cazul în care ratele de împrumut nu au fost achitate în conformitate cu graficul de rambursare a împrumutului, împrumutatul achită împrumutătorului o dobândă penalizatoare calculată la principalul restant începând cu ziua calendaristică următoare datei scadenței.

Beneficiarii creditului

Cetățenie română/străină și rezidență în România, cetățenie determinată pe baza documentelor de identitate și în conformitate cu reglementările legale în vigoare emise de statul român.

Cetățenii români sau străini, cu rezidență temporară sau permanentă în România – conform prevederilor Codului Fiscal, respectiv persoane fizice care  îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

  1. are domiciliul în România; 
  2. centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; 
  3. este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; 

este cetățean român care lucrează în străinătate, ca funcționar sau angajat al României într-un stat străin

Categorii sociale

 OntoPay IFN S.A. acordă credite următoarelor categorii de clienți persoane fizice:

  • Salariați ai unei firme active economic, posesori ai unui contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată;
  • Pensionari cu decizii de pensionare definitive la termen sau anticipate (inclusiv pensionari din sistemul de pensii private);

Perioada de creditare

30 zile – 60 luni

Vârstă

18 – până la 70 ani la data maturității contractului, sau conform categoriilor de produse în vigoare

Vechime la ultimul loc de muncă

Salariați (titular/coplătitor)

Contracte de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată – minim 3 luni vechime neîntreruptă la actualul loc de muncă (3 venituri lunare consecutive declarate la ANAF de către angajator).

Venit net minim acceptat

Venitul net minim acceptat este 800 Lei.

Ridicarea banilor

Ridicarea banilor poate fi efectuată numai după semnarea contractelor de credit de către parți. Banii vor fi eliberați prin transfer bancar sau pe cardul clientului.

Achitarea ratelor de credit

Achitarea ratelor de credit se efectuează lunar conform graficului de rambursare.

Data achitării ratelor de credit se stabilește individual pe fiecare contract de credit, în dependență de politica companiei și solicitarea clientului.

Asigurări

Pentru contractele de credit ce prevăd încheierea unei polițe de asigurări de viață și șomaj, vă rugăm să consultați documentele de mai jos: