POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

ONTOPAY IFN S.A. cu sediul în Splaiul Independenței nr. 315 - 319, Sector 6, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/15955/2021, având codul unic de înregistrare 44908342, înregistrată în Registru General ținut de Banca Națională a României cu nr RG-PJR-41-110372/03.02.2022, prelucrează date cu caracter personal cu respectarea strictă a dispozițiilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) („Regulamentul”) și legilor române aplicabile.

 

În cadrul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal aplicăm următoarele principii:

 

  1. Legalitate, Echitate si Transparenta

Datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod legal (în temeiul legii), echitabil (persoanele vizate să fie informate despre prelucrare și motivele și scopurile acesteia) și transparent (informațiile furnizate să fie accesibile, complete, clare și ușor de înțeles) față de persoana vizată.

 

  1. Scopuri limitate

Datele cu caracter personal trebuie să fie colectate în scopuri

  1. determinate,
  2. explicite și
  3. legitime

și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

 

  1. Reducerea la minim a datelor prelucrate

Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

 

  1. Exactitate

Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate.

 

  1. Stocare limitata

Datele cu caracter personal trebuie să fie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

 

  1. Integritate si Confidențialitate

Datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

  1. Responsabilitate

Suntem responsabili de respectarea și aplicarea principiilor aplicabile prelucrărilor și avem obligația de a demonstra respectarea acestora.

 

Pentru informații spcifice privind prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând anumitor categorii de persoane vizate, vă rugăm să citiți informările specifice privind prelucrarea datelor cu caracter personal accesibile mai jos:

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților în procesul de recrutare

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale partenerilor