TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB

www.ontopay.ro

 

 1. Aplicare

Prezenții termeni și condiții sunt aplicabili și obligatorii accesării și utilizării site-ului web www.ontopay.ro, a oricărei secțiuni a acestuia, inclusiv a funcțiilor disponibile și a informațiilor publicate pe acesta („Site-ul”) de către orice vizitator.

Accesarea Site-ului este condiționată de acceptare necondiționată a prezenților termeni și condiții.

Prin continuarea accesării Site-ului confirmați că ați citit, înțeles și acceptat necondiționat prezenții termeni și condiții.

În cazul în care vizitatorul Site-ului nu este de acord orice prevedere a prezenților termeni și condiții, vizitatorul trebuie să înceteze imediat utilizarea Site-ului. Prin vizitator sau utilizator, se înțelege orice persoană care acceseză Site-ul, inclusiv orice solicitant de credit sau client al nostru.

 

 1. Drepturi de proprietate

ONTOPAY IFN SA este proprietarul exclusiv al Site-ului. Toate materialele și informațiile publicate pe Site sunt protejate conform dispozițiilor legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și ale legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Este interzisă reproducerea, publicarea sau distribuirea, sub orice formă, a materialelor publicate pe Site fără acordul prealabil scris și expres al ONTOPAY IFN SA.

Publicarea conținutului Site-ului și punerea la dispoziție a funcțiilor acestuia către public nu transferă niciun drept asupra acestora vizitatorilor. Drepturile vizitatorilor sunt limitate la accesarea conținutului Site-ului și activarea funcțiilor acestuia conform instrucțiunilor publicate pe Site în scopul informării vizitatorilor și administrării cererilor de credit și contractelor de credit încheiate.

 

 1. Limitări ale scopului

În afara comunicărilor publicate în conturile de utilizatori, orice informație publicată pe Site are scop pur informativ, cu caracter general, și nu creează nicio obligație în sarcina ONTOPAY IFN SA.

În particular nicio informație publicată pe Site:

 1. nu constituie o ofertă adresată publicului sau oricărui vizitator, pentru niciunul din produsele/serviciile descrise; și
 2. nu constituie și nu va fi interpretată drept o recomandare privind contractarea unui produs de creditare;
 3. nu constituie și nu va fi interpretată drept consultanță financiară, juridică sau de altă natură.

 

 1. Limitări ale responsabilității

Deși ONTOPAY IFN SA depune eforturi rezonabile pentru a asigura corectitudinea și exactitatea informațiilor publicate pe Site, nu oferim nicio garanție și nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice posibile informații eronate, inexacte sau incomplete care pot fi regăsite în Site.

Utilizarea Site-ului și a informațiilor publicate pe acesta se face pe riscul exclusiv al vizitatorului, iar vizitatorul își asumă întreaga responsabilitate și riscul de pierdere rezultat din utilizarea Site-ului, inclusiv, fără limitare, în ceea ce privește pierderea sau întreruperea serviciului sau a datelor.

ONTOPAY IFN SA depune toate eforturile pentru a verifica și testa materialele publicate pe Site. Este întotdeauna recomandat pentru utilizatori să ruleze un program antivirus pe orice material descărcat de pe internet.

ONTOPAY IFN SA nu își asumă nicio răspundere pentru orice pierdere, întrerupere sau deteriorare a datelor sau a sistemelor sau dispozitivelor care ar putea apărea în timpul utilizării sau accesării Site-ului.

ONTOPAY IFN SA nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de daune directe, indirecte, speciale, incidentale, sau orice alte daune, indiferent dacă este vorba de o pretenție contractuală, statutară, delictuală (inclusiv, fără limitare, neglijență), sau de altă natură, referitoare la sau care decurg din utilizarea Site-ului și a informațiilor publicate în cadrul acestuia, chiar dacă ONTOPAY IFN SA știa sau ar fi trebuit să știe despre posibilitatea unor astfel de daune.

Anumite linkuri de pe Site pot duce la site-uri web, resurse sau instrumente menținute de terți, asupra cărora nu avem control. Nu facem nici o declarație sau garanție expresă sau implicită cu privire la astfel de site-uri web, resurse și instrumente, iar linkurile către astfel de site-uri web, resurse și instrumente nu trebuie interpretate ca o aprobare sau recomandare a acestora sau a conținutului acestora de către ONTOPAY IFN SA.

 

 1. Conturile de utilizator

Prin crearea contului de utilizator pe Site, Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de acces în cont (identificator de utilizator și parolă) și este singur responsabil de orice activități desfășurate prin intermediul contului său.

 

 1. Confidențialitate datelor și utilizarea modulelor cookie

Pentru informații privind politica noastră de confidențialitate privind prelucrearea datelor cu caracter personal vă rugăm să vizitați website-ul nostru.

Prevederile Politicii de confidențialitate și Politicii de utilizare a modulelor cookie fac parte integrantă din prezenții Termeni și Condiții.

 

 

 1. Legea aplicabilă

Legea aplicabilă prezenților Termeni și Condiții este legea română.

ONTOPAY IFN SA își desfășoară activitatea de prestare de servicii financiare în conformitate cu legea română.

 

 1. Politica de rezolvare a reclamațiilor. Soluționarea disputelor.

Orice reclamații în legătură cu serviciile prestate de ONTOPAY IFN SA poate fi înregistrată în contul de utilizator din platforma Ontopay sau prin email la adresa reclamatii@ontopay.ro.

ONTOPAY IFN SA va răspunde la aceste reclamații în termen de maximum 30 zile de la înregistrarea acestora.

Litigiile între părți privind derularea contractelor de credit se rezolvă pe cale amiabilă. În acest sens, clientul se poate adresa și Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor din Domeniul Financiar Bancar (CSALB). CSALB mediază disputele dintre clienți și instituțiile financiar-bancare. Pentru mai multe informații, vizitați www.csalb.ro. De asemenea, clientul poate să apeleze la procedura medierii prevăzută de legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Litigiile ce nu se rezolvă pe cale amiabilă vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

De asemenea, clienții se pot adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor cu sediul în București, Bd. Aviatorilor nr. 72, Sector 1, la www.anpc.ro sau la sediile Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București, după caz.

 

 1. Modificări ale prezenților Termeni și Condiții

ONTOPAY IFN SA își rezervă dreptul de a modifica și completa termenii și condițiile de utilizare ale Site-ului în orice moment. Astfel de modificări și / sau completări vor intra în vigoare în momentul publicării lor pe Site, fără nicio notificare prealabilă. Este responsabilitatea Clientului să verifice periodic dacă Vânzătorul a adoptat modificări.